رقابت بنز کلاس سی، ماشین کنترلی و پارکورکار!

تصور کنید در یک مسیر پرپیچ و خم و مملو از موانع، یک رقابت میان بنز کلاس سی، ماشین کنترلی مسابقه‌ای و یک پارکورکار در جریان باشد؛ چه کسی برنده می‌شود؟ گروهی سعی کرده‌اند به این پرسش یک پاسخ هیجان انگیز دهند. پاسخ‌شان را در تابناک می‌بینید.

Powered by WPeMatico