ظرفیت موسیقی بانوان بسیار بیشتر از وضع موجود است

مدیرکل
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است ظرفیت و استعداد موسیقی بانوان
در زمینه های خوانندگی، نوازندگی و آهنگسازی بسیار بیشتر از وضع موجود است.
فرزاد
طالبی با بیان اینکه اکنون بانوان حضور فعالی در عرصه موسیقی کشور دارند، افزود:
در حوزه خوانندگی، برنامه های ویژه ای برای تک خوانی بانوان در سالن های که بانوان
مخاطبان دارد، تدارک دیده شده و امیدواریم از این ظرفیت برای گسترش شادی و نشاط در
جامعه استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: اکنون برای حضور بانوان در عرصه موسیقی
سالن های خاص برای مخاطبان خانم در تهران و بعضی از شهرها در نظر گرفته شده و
امیدواریم این روند ادامه پیدا بکند.
تلاش برای
کسب جایگاه شایسته موسیقی نواحی
طالبی
همچنین به تشریح وضعیت موسیقی نواحی پرداخت و گفت: موسیقی نواحی نیز از حوزه های
پرظرفیت موسیقی است و طی سال های اخیر از این ظرفیت با برپایی چندین جشنواره موفق
به نحو خوبی استفاده شده است.
وی
افزود:…

Powered by WPeMatico